Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì

Hỏi Đáp

quy định về Chăm sóc y tế ban đầu Đây là vấn đề quan trọng đối với người tham gia BHYT. Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng các quyền lợi. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho người tham gia BHYT về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

bạn đang xem: Địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu?

Địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu?

Quy định của pháp luật đối với nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

1. Văn bản quy phạm pháp luật nêu rõ địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu?

Căn cứ pháp lý về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:

Nghị quyết số 595 / QĐ-BHXH Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Thông tư số 40/2015 / TT-BYT quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Danh sách các địa điểm khám chữa bệnh quý I / 2020 tại TP. > xem chi tiết

II. Cơ sở chăm sóc chính ở đâu?

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu được hiểu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên mà người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký. Trong quá trình khám chữa bệnh sẽ xem xét người bệnh, nếu không đủ điều kiện điều trị sẽ đưa lên tuyến trên.

Địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu?

Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

Ngày thứ ba. Cơ sở chăm sóc ban đầu phải đáp ứng những điều kiện gì?

Theo Điều 7, Thông tư 40/2015 / TT-BYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau:

Sau khi có giấy phép hoạt động mới được phép khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Khoản 1, 2, 4 Điều 3, Công bố 40/2015 / TT -BYT, nếu chưa có giấy phép hoạt động thì cần có đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám bệnh định kỳ và điều trị, có thể xử lý, sơ cứu, Cung cấp thuốc và cấp phát thuốc trong phạm vi và khả năng chuyên môn của Phòng khám Bác sĩ Gia đình Tư nhân Độc lập: Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Phòng khám bệnh. Bệnh xá: Cần có ít nhất hai chuyên khoa nội và ngoại. Đặc biệt đối với một phòng khám khám chữa bệnh cho trẻ em thì cần có thêm một bác sĩ chuyên khoa nhi.

Thứ tư. Người tham gia BHYT có được thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu không?

Theo quy định tại Điều 8, Thông tư 40/2015 / TT-BYT, người tham gia bảo hiểm y tế Có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện quy định tại Điều 3 và Điều 4 của ấn phẩm này, không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi ở, nơi ở của nơi cư trú. Khả năng đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người tham gia BHYT có thể đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu như sau.

Địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu?

Trạm y tế cộng đồng thuộc cơ sở bảo hiểm y tế thành phố.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tuyến thành phố trực thuộc trung ương và tương đương bao gồm:

Trạm vệ sinh xã, phường, thị trấn.

Xem thêm: Xuất sắc trong quản trị và quản lý

Trạm y tế hoặc trạm y tế, phòng y tế thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức. Phòng khám Bác sĩ Gia đình Tư nhân Độc lập. Trạm y tế, bệnh xá quân – dân y, quân – dân y trên địa bàn đơn vị tuyến đầu. Việc ủy ​​quyền, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của DND.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến khu vực và tương đương:

Bệnh viện công lập quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Bệnh viện công lập hạng III và hạng IV không thuộc Bộ, ngành, đơn vị trực thuộc bộ, ngành. Bệnh viện công tư tương đương hạng III, hạng IV trở lên không xếp sau hạng tương đương. Phòng y tế, trạm xá của Bộ Công an, bệnh viện công an huyện, thành phố trực thuộc trung ương. Trung tâm y tế, bệnh xá quân dân y, bệnh viện quân dân y, bệnh viện quân y hạng III, IV hoặc bệnh viện quân dân y hạng III, hạng 4 chưa được phân vào đâu và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải thực hiện theo quy định của pháp luật. quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

5. Người tham gia BHYT có được thay đổi địa điểm khám bệnh, chữa bệnh ban đầu không?

Căn cứ khoản 2 Điều 26 của luật bảo hiểm y tế Năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, người tham gia BHYT có quyền thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ba tháng một lần. Đây là quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người đóng BHYT, nhất là trong trường hợp người dân phải tạm trú, tạm trú ở nơi khác có thể thay đổi cơ sở khám chữa bệnh.

Để thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, bạn phải xuất trình thẻ BHYT đã cấp. Đồng thời, bạn phải khai báo trong tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin theo định dạng. Thông báo TK1-TS, ghi rõ nơi chuyển nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

Thủ tục Thay đổi địa điểm khám bệnh, chữa bệnh ban đầu Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ hoàn thành. Lưu ý: Thẻ bảo hiểm y tế của bạn phải còn giá trị sử dụng, bạn cần cung cấp bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.

Xem thêm: Badass là gì – nghĩa của từ badass

Đây là thông tin bảo hiểm xã hội điện tử NSBH Đồng mức đến nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu mà người tham gia bảo hiểm y tế cần biết. Tham gia BHYT là chính sách đảm bảo quyền lợi sức khỏe của người dân, do đó người tham gia BHYT cần nghiên cứu kỹ các quy định này để áp dụng cho phù hợp và được hưởng quyền lợi tối đa.

Chuyên mục: Câu hỏi thường gặp

Comments

Bình Luận