Pass through là gì

Hỏi Đáp

Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào cao, chúng tôi muốn tránh gặp phải rủi ro mất khách hàng.

bạn đang xem: Lưu lượng là gì?

Bạn muốn biết thêm?

Cải thiện vốn từ vựng của bạn với các từ vựng tiếng Anh được sử dụng từ Cambridge.Tự tin học những từ cần thiết để giao tiếp.

Một thỏa thuận trong đó một tổ chức tài chính mua các khoản vay từ ngân hàng và bán các trái phiếu đại diện cho các khoản vay đó cho các nhà đầu tư. Các khoản thanh toán khoản vay sau đó được sử dụng để trả lãi cho các nhà đầu tư và hoàn trả các trái phiếu:
Bài báo này dạy về động lực tỷ giá hối đoái sau khi giảm lạm phát dựa trên tiền tệ dưới các mức độ khác nhau của tỷ giá hối đoái truyền qua.
Hình 1 cho thấy kết quả của s = 0,5 (ô có các ngôi sao) và s = ​​1,0 (ô có kim cương), cả hai trường hợp đều đại diện cho một cuộn không hoàn chỉnh.
Quan điểm của các ví dụ không đại diện cho quan điểm của những người biên tập Từ điển Cambridge hoặc Nhà xuất bản Đại học Cambridge hoặc những người cấp phép cho nó.
Tuy nhiên, trong khi tỷ giá chuyển giao cao, việc tuân thủ mục đích này đã mang lại một tỷ giá hối đoái ổn định.
Đối với chính sách dựa trên tỷ giá hối đoái, mức độ dẫn truyền của tỷ giá hối đoái không tạo ra nhiều khác biệt trong tác động giảm lạm phát.
Sự ổn định danh nghĩa sẽ vẫn còn là vấn đề cho đến khi hành lang tiêu dùng lạm phát cao được loại bỏ.
Tuy nhiên, việc phân tích tác động của việc thanh lọc dưới cuộn chưa hoàn chỉnh sẽ thay đổi đáng kể mức độ của những tác động này.

Xem thêm: Kiểm tra Cea là gì – Cea

Hình 1 cho thấy rằng các phản ứng của tỷ giá hối đoái và nhiều biến số khác rất khác nhau khi có sự vượt qua không đầy đủ.
Do đó, ngay cả khi s = 1, vẫn có một mức độ nhất định chuyển từ thay đổi tỷ giá hối đoái sang giá tiêu dùng.
Bài báo này dạy về động lực tỷ giá hối đoái sau khi giảm lạm phát dựa trên tiền tệ dưới các mức độ khác nhau của tỷ giá hối đoái truyền qua.
Nếu không có chuyển động nào trong tỷ giá hối đoái danh nghĩa, thì sự tồn tại, hoặc thực sự là mức độ của việc luân chuyển trở nên không liên quan.
Hình 2 cho thấy tác động của việc giảm tốc độ quán tính đối với trạng thái cuộn không hoàn toàn.

Lưu lượng là gì?
Lưu lượng là gì?
Lưu lượng là gì?

Xem thêm: RfP là gì, Hướng dẫn cơ bản về Rfps Giới thiệu về Rfps

Lưu lượng là gì?

Chuyên mục: Câu hỏi thường gặp

Comments

Bình Luận